നിറപറ ഓണോത്സവം Mega Give Away 2021!

ആഘോഷങ്ങളുടെ ഓണക്കാലത്തിന് കൂടുതല്‍ ആവേശം പകരാന്‍ നിറപറയുടെ ഓണോത്സവം ഇതാ എത്തി! ഒന്നാം സമ്മാനമായി മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ മുതല്‍ ഒട്ടനവധി സമ്മാനങ്ങളൊരുക്കിയിട്ടുള്ള ഈ Give Away ല്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം!

    How to play
  • 1. Niraparra യുടെ ഈ Instagram പേജ് Follow ചെയ്യുക.
  • 2.നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ 3 പേരെ comment ൽ mention ചെയ്യുക.

Winners

Upload Your Receipes Here

Attach your recipe pics here